Alterneringsledighet / Ansökning

OBS! Sidorna uppdateras för närvarande (Administratör 25.1.2016)

Ansökning


Arbetsgivaren ska innan alterneringsledigheten börjar tillställa arbets- och näringsbyrån avtalet om alterneringsledighet som har upprättats med den anställda samt en tillförlitlig redovisning (t.ex. arbetsavtal) om anställande av en arbetslös för ledigheten. Den som blir alterneringsledig ska i samband med detta tillställa arbets- och näringsbyrån löneintyg för en period på minst 13 månader som föregår alterneringsledigheten. Ett formulär för avtalet om alterneringsledighet fås vid arbets- och näringsbyrån eller på arbetsförvaltningens webbplats på adressen www.mol.fi. Ansökningsblanketter finns på Arbets- och näringsbyråer, eller på adressen http://www.tyj.fi/swe/material/blanketter/. Blanketten kan även skickas till kassan genom vår elektroniska webbtjänst.
 
Den alterneringslediga ansöker om alterneringsersättning hos sin arbetslöshetskassa: till ansökan skall ett löneintyg i original och ett arbetsregisterutdrag bifogas. Arbets- och näringsbyrån ger arbetslöshetskassan ett utlåtande. Kassan i sin tur ger ett skriftligt beslut om ersättning och betalar ut ersättningen i efterskott minst en gång i månaden. På alterneringsersättningen tillämpas ingen självrisktid. Efter den första ansökan behöver inga fortsatta ansökningar ställas som vid inkomstrelaterad dagpenning men arbetslöshetskassan ska omedelbart underrättas om eventuella förändringar som påverkar alterneringsersättningen (t.ex. sysselsättning).
 
Alterneringsersättningen ska ansökas senast inom tre månader från och med att alterneringsledigheten inleddes, men ansökan kan lämnas redan innan alterneringsledigheten inleds.
 
Alterneringsersättning betalas för högst fem dagar i veckan.

akt

 

itf

tatsi