Alterneringsledighet / Arbete och andra inkomster under alterneringsledigheten

OBS! Sidorna uppdateras för närvarande (Administratör 25.1.2016)

Arbete och andra inkomster under alterneringsledigheten


Löne- och andra arbetsinkomster som man har under ledigheten dras av från alterneringsersättningen på så sätt att grunden för ersättningen blir en jämkad dagpenning. Vid heltidsarbete som varar över två veckor bortfaller rätten till alterneringsersättning.
 
Ersättningar som utbetalas under alterneringsledigheten och som har intjänats under arbetet som har föregått alterneringsledigheten dras inte av från alterneringsersättningen. Till exempel påverkar semesterpenning och olika vinst- och resultatarvoden inte alterneringsersättningens storlek.
 
Lagenliga förmåner som dras av från arbetslöshetsskyddet (såsom hemvårdsstöd av barn) dras också av från alterneringsersättningen. En närmare redogörelse för hur sociala förmåner påverkar betalningen finns under denna länk.

 

OBS! Inkomster från den egna arbetsgivaren under alterneringsledigheten förhindrar utbetalningen av alterneringsersättning.

akt

 

itf

tatsi