Alterneringsledighet / Förutsättningar

OBS! Sidorna uppdateras för närvarande (Administratör 25.1.2016)

Förutsättningar


Ett villkor för alterneringsledighet är att den alterneringslediga omedelbart innan alterneringsledigheten börjar har varit i sådant arbete som avses i 2 § hos och stått i anställningsförhållande till samma arbetsgivare i minst 13 månader utan avbrott. I denna tidsperiod på 13 månader kan sammanlagt högst 30 dagar oavlönad frånvaro ingå. Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs med närvaro på arbete. Lag om alterneringsledighet tillämpas på heltidsanställda och på anställda, vilkas arbetstid överstiger 75 procent av arbetstiden för en heltidsanställd i branschen.

Ett villkor för alterneringsledighet är att den anställda innan alterneringsledigheten börjar har varit i arbete i minst 16 år. Tiden i arbete beräknas på grundval av de inkomster som omfattas av de arbetspensionslagar. Även moderskaps, faderskaps, föräldrapenning och vårdledighet samt beväringstjänst eller civiltjänst beräknas med.  Av tiden i arbete kan högst en fjärdedel vara sådana.

Från 1.1.2016 ett villkor för alterneringsledighet är att den anställda innan alterneringsledigheten börjar har varit i arbete i minst 20 år. Om avtalet om alterneringsledigheten har ingåtts senast 31.12.2015 och alterneringsledigheten börjar senast 31.3.2016, iakttas en 16 års arbetshistoria enligt den gamla lagen i förutsättningen för arbetshistoria.

En person som redan en gång har varit alterneringsledig har rätt till ny alterneringsledighet efter att ha arbetat fem år.

akt

 

itf

tatsi