Dagpenning / Dagpenningstabell

Dagpenningstabell


Arbetslöshetskassornas samorganisations dagpenningstabell här.

Den inkomstrelaterade dagpenningens belopp fr.o.m. 1.1.2012 

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel, en förtjänstdel och barntillägg

- Grunddelen är lika stor som grunddagpenningen som bekräftas årligen.

- Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger grunddagpenningens 105-faldiga storlek är förtjänstdelen 20 procent för den överstigande delen av lönen.

- Barntillägg kan fås för ett barn under 18 år som man har omvårdnad om, dock högst för tre barn.

- Full inkomstrelaterad dagpenning med barntillägg kan högst vara 90 procent av den dagslön som står till grund för dagpenningen, dock minst lika stor som grunddagpenningen förhöjd med barntilläggen. Om personen är berättigad till förhöjd förtjänstdel eller omställningsskyddets förtjänstdel kan den fulla inkomstrelaterade dagpenningen med barntillägg vara högst lika stor som den dagslön som den inkomstrelaterade dagpenningen grundar sig på.

Dagpennigens storlek fr.o.m. 1.1.2013

Grunddelen 32,46€
  
Förtjänstdelen
45 % upp till 3408,30€  och 20 % för den därpå överstigande delen      

Förhöjd förtjänstdel     
57,5 % upp till 3408,30 €  och 35 % för den därpå överstigande delen      

Dagpenning med tillägg för sysselsättningsplan     
65 % upp till 3408,30 €  och 37,5 % för den därpå överstigande delen      

Barnförhöjning/dag/€     
1 barn 5,24 € - 2 barn 7,69 €  - 3 eller fler 9,92 €

akt

 

itf

tatsi