Dagpenning / Förhöjd förtjänstdel

Förhöjd förtjänstdel


Förhöjd inkomstrelaterad dagpenning kan utbetalas i följande situationer:

Situation 1. Arbetssökanden har arbetat sammanlagt minst tre år innan rätten till arbetslöshetsdagpenning har börjat. I detta fall kan förhöjd inkomstrelaterad dagpenning betalas i högst 20 dagar när arbetslösheten börjar. Om personen som ansöker om inkomstrelaterad dagpenning första gången har rätt till förhöjd förtjänstdel på basis av situation 3 (se nedan) har han eller hon inte rätt till förhöjd förtjänstdel enligt situation 1.

Situation 2. Personen deltar i en sysselsättningsfrämjande tjänst som överenskommits med arbets- och näringsbyrån och som är avtalad om i sysselsättningsplanen eller i en ersättande plan. Förhöjd inkomstrelaterad dagpenning kan utbetalas under tiden för tjänsten, dock högst 200 dagar. Om personen deltar i två tjänster och tiden mellan dessa är högst sju kalenderdagar, kan förhöjd inkomstrelaterad dagpenning utbetalas även för tiden mellan tjänsterna.

Situation 3. Anställningen upphör av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker eller personen säger själv upp sitt arbetsavtal när permitteringen har pågått utan avbrott i mer än 200 dagar. Sökandens anställningstid innan han eller hon förlorade sitt arbete var dessutom minst 20 år och medlemskapet i arbetslöshetskassan har pågått i minst fem år. Då kan förhöjd inkomstrelaterad dagpenning utbetalas i högst 100 dagar.

Storleken på den förhöjda förtjänstdelen

Den förhöjda förtjänstdelen är 57,5 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger grunddagpenningens 105-faldiga storlek är förtjänstdelen för den överstigande delen av lönen 35 procent.
Den förhöjda inkomstrelaterade dagpenningen inklusive barntillägg kan högst vara lika stor som den dagslön som ligger till grund för dagpenningen

Arbetslöshetskassornas samorganisations dagpenningstabell bakom denna länken.

akt

 

itf

tatsi