Dagpenning / Hur länge utbetalas inkomstrelaterad dagpenning

Hur länge utbetalas inkomstrelaterad dagpenning


Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning utbetalas för fem dagar i veckan och för högst 500 arbetslöshetsdagar. Maximitiden nollställs alltid när arbetsvillkoret 34 kalenderveckor uppfylls.

Om arbetslösheten fortsätter då de 500 dagpenningsdagarna har utnyttjats, kan personen ansöka om Folkpensionsanstaltens arbetsmarknadsstöd.  Arbetsmarknadsstödet utbetalas då i 180 dagar utan behovsprövning.
 
För att få en ny 500 dagars period med arbetslöshetspenning ska personen vara 34 kalenderveckor i ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret. I arbetsvillkoret kan ingå arbetsveckor också från den föregående 500 dagars betalningstiden, förutsatt att veckorna inte har beaktats i det föregående arbetsvillkoret.
 
Arbetslöshetsdagpenning kan även utbetalas efter maximitiden på 500 dagar om personen har rätt till tilläggsdagar.

Rätt till tilläggsdagar

Arbetslöshetsdagpenning kan även utbetalas efter maximitiden på 500 dagar som så kallade tilläggsdagar i följande fall:

Om en person som är född 1949 eller tidigare fyller 57 år innan maximitiden på 500 dagar går ut kan inkomstrelaterad dagpenning utbetalas utöver 500 dagarsperioden fram till utgången av den kalendermånad då han eller hon fyller 60 år. Därefter kan personen ansöka om arbetslöshetspension. Arbetslöshetskassan utfärdar ett intyg som behövs för att ansöka om arbetslöshetspension. En person över 60 år har rätt till dagpenning till slutet av den månaden, i vilken tar maximitiden slut.

Om en person som är född 1950-1954 fyller 59 år innan maximitiden på 500 dagar går ut kan inkomstrelaterad dagpenning utbetalas utöver 500 dagarsperioden fram till utgången av den kalendermånad då han eller hon fyller 65 år. En annan förutsättning är att personen har en anställningstid på minst fem år under de senaste 20 åren.

Om en person som är född år 1955 eller senare fyller 60 år innan maximitiden på 500 dagar går ut kan inkomstrelaterad dagpenning utbetalas utöver 500 dagarsperioden fram till utgången av den kalendermånad då han eller hon fyller 65 år. En annan förutsättning är att personen har en anställningstid på minst fem år under de senaste 20 åren.

akt

 

itf

tatsi