Dagpenning / Omställningsskyddets förtjänsdel

Omställningsskyddets förtjänstdel


Omställningsskyddets förtjänstdel kan ingå i den inkomstrelaterade dagpenningen om en sysselsättningsplan eller en ersättande plan i anslutning till omställningsskyddet har utarbetats för arbetssökanden vid arbets- och näringsbyrån. Man ska själv be om att planen utarbetas vid en arbets- och näringsbyrå. Begäran ska framställas senast 30 dagar efter att anställningen har upphört, meddelandet om permittering lämnats eller efter att man varit permitterad 180 dagar.

Omställningsskyddets förtjänstdel kan betalas i samband med den inkomstrelaterade dagpenningen om en sysselsättningsplan som rör omställningsskyddet eller en ersättande plan har utarbetats för sökanden vid arbets- och näringsbyrån. Omställningsskyddets förtjänstdel kan utbetalas för den tid när personen deltar i en sysselsättningsfrämjande tjänst som är antecknad i sysselsättningsplanen eller en ersättande plan.  Om personen utnyttjar två tjänster, och tiden mellan dessa är högst sju kalenderdagar, kan omställningsskyddets förtjänstdel utbetalas också för perioden mellan tjänsterna.

Förutsättningar för att få omställningsskyddets förtjänstdel:

Arbetssökanden har en gällande sysselsättningsplan eller en ersättande plan.

Arbetssökanden har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 34 månader och under denna tid uppfyllt arbetsvillkoret för löntagare. 34 kalenderveckor arbete under de senaste 28 månaderna.

Storleken och längden på omställningsskyddets förtjänstdel

Arbetslöshetskassornas samorganisations dagpenningstabell bakom denna länken.

Omställningsskyddets förtjänstdel är 65 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger grunddagpenningens 105-faldiga storlek är förtjänstdelen för den överstigande delen av lönen 37,5 procent.

Förhöjd förtjänstdel utbetalas i högst 200 dagar.
 
Omställningsskyddets förtjänstdel utbetalas inte om sökanden

- får dagpenning för tilläggsdagar efter 500 dagar

- idkar företagsverksamhet som huvudsyssla

akt

 

itf

tatsi