Dagpenning / Sysselsättningsfrämjande tjänster

Sysselsättningsfrämjande tjänster


Arbets- och näringsbyrån kan hänvisa en arbetssökande till sysselsättningsfrämjande tjänster. Under denna tid utbetalas arbetslöshetsförmån.

Tjänster som främjar sysselsättningen är:

- Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

- Frivilliga studier

- Arbetsförsök på arbetsplatsen

- Arbetslivsträning

- Arbetspraktik

- Arbets- och utbildningsförsök

- Samordnad integreringsåtgärd för invandrare

- Rehabiliterande arbetsverksamhet

En person som utnyttjar sysselsättningsfrämjande tjänster får den arbetslöshetsförmån som han eller hon är berättigad till som arbetslös. Arbetslöshetsförmånen kan betalas bara för den tid då personen är arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Arbetslöshetsförmånen betalas under den tid då personen utnyttjar sysselsättningsfrämjande tjänster trots karenstiden. Även självrisktiden löper under tiden för sysselsättningsfrämjande tjänster, dvs. förmånen utbetalas trots självrisktiden.

En person som får heltidsarbete som pågår mer än två veckor har inte rätt till arbetslöshetsförmån. Maximitiden för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning minskar, dvs. de 500 dagarna avräknas även under den period då personen utnyttjar sysselsättningsfrämjande tjänster.

Arbetslöshetsförmån utbetalas inte för frånvarodagar från tjänsterna om inte orsaken till frånvaron är arbetsoförmåga, ett sjukt barn under 10 år (frånvaro högst fyra dagar), anställningsintervju eller en härmed jämförbar orsak som kopplas till sysselsättningen.
" Undantag: Vid arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och frivilliga studier utbetalas arbetslöshetsförmån även för frånvarodagar.

Arbets- och näringsbyrån lämnar ett utlåtande till arbetslöshetskassan med information om vilken tjänst eller åtgärd arbetssökanden deltar i. Kassan betalar arbetslöshetsförmån till sökanden utgående från arbets- och näringsbyråns utlåtande.

Mera information om olika tjänster, hur man söker och om utbildningsmöjligheter fås på arbets- och näringsbyråerna.

Specialbestämmelser om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

En arbetssökande som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning på arbets- och näringsbyråns uppmaning kan få arbetslöshetsförmån även om han eller hon räknas som företagare på heltid eller inte är arbetslös eller permitterad men hotas av arbetslöshet. Arbetslöshetsförmån betalas enligt följande:

- Företagare på heltid får grunddelen i den inkomstrelaterade dagpenningen, men inte förtjänstdelen

- Personer som hotas av arbetslöshet får dagpenning med förtjänstdelen.

- Arbetslöshetsförmån utbetalas inte till personer i anställning som inte hotas av arbetslöshet.

Förutom arbetslöshetsförmånen betalas ersättning för uppehälle under den tid när den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen pågår. Ersättning för uppehälle betalas för fem dagar i veckan och för hela utbildningstiden med undantag av loven.Om en person deltar i utbildning utomlands är ersättningen för uppehälle hälften av statens tjänstemäns dagpenning för sju dagar i veckan.En studerande som deltar i utbildning som ordnas av Nordkalottens utbildningsstiftelse (NORD) har gratis inkvartering och får ersättning för uppehälle 16,82 euro per dag.

akt

 

itf

tatsi