Information om förmåner / Alterneringsledighet / Alterneringsersättningens belopp och varaktighet

Alterneringsersättningens belopp och varaktighet

Belopp

Alterneringsersättningens fulla belopp är 70 % av den inkomstrelaterade dagpenning som du har rätt till om du skulle bli arbetslös. Du kan beräkna en riktgivande uppskattning av den kommande alterneringersättningens belopp med hjälp av dagpenningskalkylatorn.

Vid uträkning av den arbetslöshetsdagpenning som utgör grunden för alterneringsersättningen beaktas löneinkomsterna för minst 52 veckor före alterneringsledigheten.

I alterneringsersättningen ingår inte barnförhöjningar eller förhöjningsdelar i anslutning till den inkomstrelaterade dagpenningen och de beaktas inte heller när ersättningens belopp beräknas. Alterneringsersättning betalas utan självrisktid för fem dagar i veckan i fyra veckans period.

Den alterneringsersättningen är förskottsinnehållspliktig inkomst.

 

Varaktighet

Alterneringsledigheten kan vara 100-180 kalenderdagar. Alterneringsledigheten ska tas ut i en period.

Förtida avslutande av alterneringsledighet eller tillfälligt återgående i arbete ska avtalas mellan arbetsgivaren och den alterneringslediga. Förlängning av alterneringsledighet ska avtalas minst två månader innan den avtalade alterneringsledigheten avslutas. Vid ändringar i alterneringsledigheten ska arbets- och näringsbyrån också alltid kontaktas.

Om den alterneringslediga återgår tillfälligt till arbete hos sin arbetsgivare under alterneringsledigheten, löper alterneringsledigheten under arbetet och fortsätter därefter i enlighet med det ursprungliga alterneringsavtalet.

akt

 

itf

tatsi