Information om förmåner / Alterneringsledighet / Arbete och andra inkomster under alterneringsledigheten

Arbete och andra inkomster under alterneringsledigheten

Löne- och andra arbetsinkomster som man har under ledigheten dras av från alterneringsersättningen på så sätt att grunden för ersättningen blir en jämkad dagpenning. Vid heltidsarbete som varar över två veckor bortfaller rätten till alterneringsersättning.

Ersättningar som utbetalas under alterneringsledigheten och som har intjänats under arbetet som har föregått alterneringsledigheten dras inte av från alterneringsersättningen. Till exempel påverkar semesterpenning och olika vinst- och resultatarvoden inte alterneringsersättningens storlek.

Lagenliga förmåner som dras av från arbetslöshetsskyddet (såsom hemvårdsstöd av barn) dras också av från alterneringsersättningen. En närmare redogörelse för hur sociala förmåner påverkar betalningen finns under denna länk.

 

Kom ihåg att inkomster från den egna arbetsgivaren under alterneringsledigheten förhindrar utbetalningen av alterneringsersättning.

akt

 

itf

tatsi