Beskattning

Den alterneringsersättningen är förskottsinnehållspliktig inkomst.

Arbetslöshetskassan får information om medlemmarnas beskattning direkt från skattemyndigheten i början av året. Förskottsinnehållningsprocenten på skattekort utfärdade för lön höjs vid betalning av alterneringsersättningen till minst 25 procent.

Du kan beställa ett ändringsskattekort från skattemyndigheten för förmånen. Förskottsinnehållningen på den inkomstrelaterade dagpenningen följer i detta fall skattekortet utan höjning av procenten. Skicka ändringsskattekortet till arbetslöshetskassan till exempel via nättjänst.

 

  • Om förmånstagaren skickar till arbetslöshetskassan ett ändringsskattekort för förmån, skatten innehålls enligt uppgifterna i ändringsskattekortet.

 

  • Om förmånstagaren skickar inget skattekort till arbetslöshetskassan, kassan använder de beskattningsuppgifter som kassan fått i början av året från skatteförvaltningen, men förskottsinnehållningen är ändå alltid minst 25 %.

 

  • Om förmånstagaren skickar till kassan ett ändringsskattekort för lön, skatten innehålls enligt uppgifterna i ändringsskattekortet, men innehållningsprocenten är minst 25 %.

akt

 

itf

tatsi