Information om förmåner / Alterneringsledighet / Förtida avslutande av alterneringsledigheten

Förtida avslutande av alterneringsledigheten

Om man vill avsluta alterneringsledigheten i förtid, ska den alterneringslediga och arbetsgivaren avtala om detta.

Alterneringsledigheten betraktas som avbruten om personen blir berättigad till moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller specialvårdspenning eller har beviljats ledighet på grund av graviditet, barnsbörd eller vård av barn. Om rätten eller ledigheten som har beviljats varar högst 18 vardagar betraktas alterneringsledigheten som avbruten. Efter avbrottet fortgår alterneringsledigheten som vanligt.

akt

 

itf

tatsi