Information om förmåner / Alterneringsledighet / Förutsättningarna för betalning av alterneringsersättning

Förutsättningarna för betalning av alterneringsersättning

Förutsättningen för alterneringsledighet är

  • att du har arbetat heltid (över 75 procent av branschens maximala arbetstid)
  • att du har ingått avtal med arbetsgivaren om alterneringsledighet
  • att arbetsgivaren anställer för alterneringsledighetsperioden en alterneringsvikarie som är arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och som uppfyller de krav som lagen ställer på alterneringsvikarien
  • att din anställning hos samma arbetsgivare har varat oavbrutet i minst 13 månader innan alterneringsledigheten börjar och
  • att du innan alterneringsledigheten inleds har en arbetshistoria på minst 20 år.

 

Man kan inte längre bli alterneringsledig senare än den kalendermånad då det är 3 år kvar till pensionsåldern (tillämpas inte på personer som är födda före 1957).

Om du har haft alterneringsledighet tidigare krävs fem års arbetshistoria mellan två ledigheter.

 

Alterneringsvikarie

Personen som vikarierar för den alterneringslediga ska ha varit arbetslös kontinuerligt eller i delar i minst 90 kalenderdagar innan anställningen börjar. Arbetslöshetens längd beräknas för de 14 månader som föregått alterneringsledigheten. Arbetslöshetsvillkoret gäller inte en arbetslös arbetssökande under 30 år som tog sin yrkes- eller högskoleexamen för högst ett år sedan. En dags arbetslöshet räcker också om vikarien är under 25 år eller över 55 år när alterneringsledigheten börjar.

 

13 månaders arbetsvillkor

Sammanlagt får högst 30 dagars oavlönad frånvaro ingå i arbetsvillkoret på 13 månader. Endast frånvaro på grund av sjukdom eller olycka jämställs med denna anställningstid. Lag om alterneringsledighet tillämpas på heltidsanställda och på anställda, vilkas arbetstid överstiger 75 procent av arbetstiden för en heltidsanställd i branschen.

 

20 års arbetshistoria

Förutsättningarna för alterneringsledighet är 20 års arbetshistoria som intygas med ett arbetsregisterutdrag. Till arbetshistorian räknas allt arbete som bygger upp pensionen. Företagsverksamhet och kommenderingsarbete och försäkrat arbete i ett annat EU/ETA-land eller Schweiz räknas också in i arbetstiden. Arbete som medlemmen har utfört efter att ha fyllt 18 år räknas in i tiden. Familjeledigheter (perioder med moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps-, föräldrapenning och specialvårdspenning samt vårdledighet) samt bevärings- och civiltjänstgöringsperioder räknas också in under förutsättning att anställningen har varit gällande under tiden. Dessa perioder kan utgöra högst en fjärdedel av arbetstiden.

 

Om du är osäker på om du uppfyller villkoren för arbetshistoria, du kan be oss att räkna din arbetshistoria.

akt

 

itf

tatsi