Aktiveringsmodellen

Lagen om aktiveringsmodellen träder i kraft 1.1.2018. Enligt aktiveringsmodellen, skall aktivitet granskas i perioder på 65 dagar.

Eftersom kassan granskar de arbetslösas aktivitet i perioder på 65 dagar, kommer granskningen att påverka handläggningstiderna.

Aktivitet anses vara:

  • lönearbete
  • företagsverksamhet
  • sysselsättningsfrämjande service
  • annan service på arbetsplatsen


Personen borde under de 65 föregående dagarna då arbetslöshetsförmån betalats har visat aktivitet genom att vara i arbete så länge att arbetet utfört under en kalendervecka skulle räknas in i arbetsvillkoret eller tjänat in motsvarande inkomst i företagsverksamhet eller deltagit fem dagar i sysselsättningsfrämjande service under nämnda 65 dagar.

En arbetslöshetsförmån ska betalas nedsatt med 4,65 procent för 65 utbetalningsdagar om en person inte har visat aktivitet.

Granskningsperioden börjar på nytt från början och förmånen betalas utan nedsättning, när en person på nytt blir mottagare av arbetslöshetsdagpenning, efter att ha varit sysselsatt i heltidsarbete längre än två veckor utan avbrott, efter att ha varit sysselsatt på heltid som företagare eller på motsvarande sätt i eget arbete längre än två veckor utan avbrott eller efter en tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete.

Aktiveringsmodellen gäller inte de personer som får förmån som beviljats på grundval av arbetsoförmåga eller skada, som arbetar som närståendevårdare eller familjevårdare eller som har en anhängig ansökan om invalidpension.


akt

 

itf

tatsi