Information om förmåner / Inkomstrelaterad dagpenning / Ålderspension för långtidsarbetslösa

Ålderspension för långtidsarbetslösa

Om du har varit länge arbetslös och har fått inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan för s.k. tilläggsdagar, kan du få ålderspension redan vid 62 års ålder om du är född året 1957 eller tidigare. Om du är född året 1958 eller efter det, kan du få ålderspension vid 63 års ålder.

Som ålderspension utbetalas arbetspension och folkpension. På pensionerna görs ingen förtidsminskning. Om du får arbetsmarknadsunderstöd kan du inte få ålderspension vid 62 års ålder.

Företagare kan inte få ålderspension på dessa villkor, eftersom de inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar.

 

Rätt att välja mellan pension och arbetslöshetsdagpenning

Du kan själv välja om du ansöker om ålderspension vid 63 års ålder eller senare. Om du inte vill ansöka om ålderspension, kan arbetslöshetsdagpenning betalas ut fram till utgången av den kalendermånad då du fyller 65 år.

Som bilaga till ansökan om ålderspension behöver du ett intyg om tilläggsdagar, som du kan be kassan om.

 

Närmare information: FPA | Ålderspension för långtidsarbetslösa

akt

 

itf

tatsi