Dagpenningens storlek

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel, en förtjänstdel och barnförhöjningar.

Du kan beräkna en riktgivande uppskattning av den kommande inkomstrelaterade dagpenningen med hjälp av dagpenningskalkylatorn.

  • Grunddelen är lika stor som den grunddagpenning som fastställs årligen enligt folkpensionsindexet. Grunddagpenningen är 32,40 € år 2017.
  • Förtjänstdelen är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger brytningspunkten (3078,00 € år 2017) är förtjänstdelen 20 % för den överstigande delen av lönen.
  • Barnförhöjning kan erhållas för försörjda barn som är under 18 år. Barnförhöjningarna år 2017 är 5,23 € för ett barn, 7,68 € för två barn och 9,90 € för tre eller flera barn.


Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen med barnförhöjning är högst 90 % av den dagslön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, dock minst lika stort som grunddagpenningen med eventuell barnförhöjning.

Den inkomstrelaterade dagpenningen är beskattningsbar inkomst och betalas för fem dagar per vecka.

Dagpennigens storlek fr.o.m. 1.1.2017

Grunddelen 32,40€

Förtjänstdelen
45 % upp till 3078,00€ och 20 % för den därpå överstigande delen

Förhöjd förtjänstdel
55 % upp till 3078,00 € och 25 % för den därpå överstigande delen

Barnförhöjning/dag/€
1 barn 5,23 €; 2 barn 7,68 €, 3 eller fler 9,90 €

Dagpennigens storlek fr.o.m. 1.1.2016

Grunddelen 32,68€

Förtjänstdelen
45 % upp till 3104,60€ och 20 % för den därpå överstigande delen

Förhöjd förtjänstdel
58 % upp till 3104,60 € och 35 % för den därpå överstigande delen

Barnförhöjning/dag/€
1 barn 5,27 €; 2 barn 7,74 €, 3 eller fler 9,98 €

akt

 

itf

tatsi