Förhöjd förtjänstdel

Du kan få en förhöjd inkomstrelaterad dagpenning under en viss tid om du deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Under en period av sysselsättningsfrämjande service som är avtalad med arbets- och näringsbyrån och ingår i en sysselsättningsplan betalas förhöjd förtjänstdel i högst 200 dagar.

 

Förhöjningsdelens belopp

Uppskatta hur den förhöjda förtjänstdelen påverkar din dagpenning med hjälp av dagpenningskalkylator.

Den förhöjda förtjänstdelen är 55 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger brytningspunkten (3 078,00 €  år 2017) är förtjänstdelen 25 % för den överstigande delen av lönen.

När förhöjd förtjänstdel betalas kan inkomstrelaterad dagpenning inklusive barnförhöjningar uppgå till högst den lön som utgör grunden för dagpenningen. Även i detta fall är den inkomstrelaterade dagpenningen dock åtminstone lika stor som grunddagpenningen förhöjd med barnförhöjningarna och förhöjningsdelen (4,74 € år 2017).

akt

 

itf

tatsi