Förhöjd förtjänstdel

Du kan få en förhöjd inkomstrelaterad dagpenning under en viss tid om du har tillräcklig arbetshistoria eller deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Förhöjd förtjänstdel betalas under högst 90 dagar om

  • du har minst 20 års arbetshistoria
  • du har varit medlem i en arbetslöshetskassa för löntagare i minst fem år
  • ditt arbetsavtal är uppsagt och
  • du har anmält dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån inom 60 dagar efter att anställningen upphörde.

 

Under en period av sysselsättningsfrämjande service som är avtalad med arbets- och näringsbyrån och ingår i en sysselsättningsplan betalas förhöjd förtjänstdel i högst 200 dagar.

 

Förhöjningsdelens belopp

Uppskatta hur den förhöjda förtjänstdelen påverkar din dagpenning med hjälp av dagpenningskalkylator.

Den förhöjda förtjänstdelen är 58 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger brytningspunkten (3 104,60 €  år 2016) är förtjänstdelen 35 % för den överstigande delen av lönen.

När förhöjd förtjänstdel betalas kan inkomstrelaterad dagpenning inklusive barnförhöjningar uppgå till högst den lön som utgör grunden för dagpenningen. Även i detta fall är den inkomstrelaterade dagpenningen dock åtminstone lika stor som grunddagpenningen förhöjd med barnförhöjningarna och förhöjningsdelen (4,78 € år 2016).

akt

itf

tatsi