Maximibetalningstiden

Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för fem dagar i veckan och för högst 500 arbetslöshetsdagar. När inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för fem dagar i veckan uppfylls 500 dagar tidigast efter ett år och elva månader (500 dagar/5 = 100 veckor).

 

Förkortning av förtjänstdelens längd

100 dagar dras av från den maximala utbetalningsperioden på 500 dagar för den inkomstrelaterade dagpenningens förtjänstdel om du har arbetat i mindre än tre år.

100 dagar dras också av från den maximala utbetalningstiden om du nekar till en sysselsättningsfrämjande tjänst eller avbryter tjänsten under de första 250 dagarna med dagpenning. Avdraget görs inte på basis av nekande till eller avbrytande av en sysselsättningsfrämjande tjänst om du deltar i tjänsten i minst 40 dagar under de första 250 dagarna med dagpenning och får förhöjd förtjänstdel för den tiden.

När förtjänstdelens maximala utbetalningstid har förkortats betalar arbetslöshetskassan ut inkomstrelaterad dagpenning i samma storlek som grunddagpenningen för de sista 100 eller 200 dagarna.

 

Uppfyllande av maximal utbetalningstid på 500 dagar

Om din arbetslöshet fortsätter efter att den maximala utbetalningstiden på 500 dagar uppfylls kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos Fpa.

 

Nollställning av räknare

Du kan nollställa 500-dagarsräknaren genom att uppfylla arbetsvillkoret på nytt. Varje gång du uppfyller villkoret om 26 kalenderveckor i arbete börjar maximitiden om från början.

 

Rätt till tilläggsdagar

Arbetslöshetsdagpenning kan också utbetalas efter maximitiden på 500 dagar i form av så kallade tilläggsdagar i följande situationer:

 

Tilläggsdagar för personer födda 1950–1954

Om en person som är född år 1950–1954 fyller 59 år innan maxtiden på 500 dagar uppfylls kan han/hon utöver de 500 dagarna få inkomstrelaterad dagpenning till och med slutet av den kalendermånad då han/hon fyller 65 år. Dessutom krävs det att personen har arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren.

 

Tilläggsdagar för personer födda 1955–1956 eller därefter

Om en person som är född år 1955–1956 eller därefter fyller 60 år innan hans/hennes maxtid på 500 dagar uppfylls kan han/hon utöver de 500 dagarna få inkomstrelaterad dagpenning till och med slutet av den kalendermånad då han/hon fyller 65 år. Dessutom krävs det att personen har arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren.

 

Tilläggsdagar för personer födda 1957 eller därefter

Om en person som är född år 1957 eller därefter fyller 61 år innan hans/hennes maxtid på 500 dagar uppfylls kan han/hon utöver de 500 dagarna få inkomstrelaterad dagpenning till och med slutet av den kalendermånad då han/hon fyller 65 år. Dessutom krävs det att personen har arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren.

 

Förtida ålderspension som 62-åring

En person som är född år 1950–1957 kan om han/hon vill övergå från tilläggsdagar till ålderspension utan förtidsminskning som 62-åring.

Rätten till ålderspension gäller arbetslösa som uppfyller alla ovanstående villkor:

  • född år 1950–1957
  • fyllt 62 år
  • fått inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning för tilläggsdagar för minst en dag under månaden innan pensionen börjar.

akt

itf

tatsi