Maximibetalningstiden

Maximitiden för dem som ansöker om dagpenning och vilkas maximiutbetalningstid börjar 1.1.2017 eller senare är 300, 400 ellet 500 dagar.

Arbetslöshetsförmåner beviljas inte en arbetssökande som inte har fyllt 17 år. Arbetslöshetsförmåner beviljas högst till utgången av den kalendermånad då den arbetssökande fyller 65 år.

 

Den inkomstrelaterade dagpenningens maximibetalningstid beror på din arbetshistoria och ålder enligt följande:

Arbetshistoria*

Ålder

Maximitid

Högst tre år-300 dagar
Mer än tre år-400 dagar
Minst fem år under de senaste 20 årenMinst 58 år500 dagar

I arbetshistorien kan beaktas endast arbete som utförts som 17 -årig eller senare.

 

Inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem dagar i veckan, således motsvarar 500 dagar 100 veckor, 400 dagar 80 veckor och 300 dagar 60 veckor.

 

Uppfyllande av maximal utbetalningstid


Om din arbetslöshet fortsätter när den maximala utbetalningstiden går ut kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.

 

Nollställning av räknare

Maximitiden börjar från början när arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor uppfylls på nytt. Arbetshistoria och ålderskriterium granskas alltid i början av en ny maximitid.

 

Rätt till tilläggsdagar

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas efter maximibetalningstiden tills du fyller 65 år i form av tilläggsdagar i följande situationer:

 

Tilläggsdagar för personer födda 1950–1954

Om en person som är född år 1950–1954 fyller 59 år innan maxtiden på 500 dagar uppfylls kan han/hon utöver de 500 dagarna få inkomstrelaterad dagpenning till och med slutet av den kalendermånad då han/hon fyller 65 år. Dessutom krävs det att personen har arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren.

 

Tilläggsdagar för personer födda 1955–1956 eller därefter

Om en person som är född år 1955–1956 eller därefter fyller 60 år innan hans/hennes maxtid på 500 dagar uppfylls kan han/hon utöver de 500 dagarna få inkomstrelaterad dagpenning till och med slutet av den kalendermånad då han/hon fyller 65 år. Dessutom krävs det att personen har arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren.

 

Tilläggsdagar för personer födda 1957 eller därefter

Om en person som är född år 1957 eller därefter fyller 61 år innan hans/hennes maxtid på 500 dagar uppfylls kan han/hon utöver de 500 dagarna få inkomstrelaterad dagpenning till och med slutet av den kalendermånad då han/hon fyller 65 år. Dessutom krävs det att personen har arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren.

 

Förtida ålderspension som 62-åring

En person som är född år 1950–1957 kan om han/hon vill övergå från tilläggsdagar till ålderspension utan förtidsminskning som 62-åring.

Rätten till ålderspension gäller arbetslösa som uppfyller alla ovanstående villkor:

  • född år 1950–1957
  • fyllt 62 år
  • fått inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning för tilläggsdagar för minst en dag under månaden innan pensionen börjar.

akt

 

itf

tatsi