Information om förmåner / Inkomstrelaterad dagpenning / Sysselsättningsfrämjande tjänster

Sysselsättningsfrämjande tjänster

Arbets- och näringsbyrån kan hänvisa den arbetssökande till sysselsättningsfrämjande tjänster, och den sökande kan få dagpenning för den period de varar. Arbetslöshetskassan betalar ut den inkomstrelaterade dagpenning till en person som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster som personen skulle ha rätt till vid arbetslöshet. Det kan även finnas möjlighet att få förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning för perioden med sysselsättningsfrämjande tjänster.


Sysselsättningsfrämjande tjänster är:

  • jobbsökningsträning
  • karriärträning
  • prövning
  • arbetskraftsutbildning
  • frivilliga studier
  • rehabiliterande arbetsverksamhet

 

Maximitiden på 500 dagar med inkomstrelaterad dagpenning gäller också under perioden med sysselsättningsfrämjande tjänster.

Arbetslöshetsförmån betalas ut för perioden med sysselsättningsfrämjande tjänster oavsett karens- eller självrisktid.

 

När du påbörjar en sysselsättningsfrämjande tjänst ska du skriva in information om tjänsten i din ansökan för varje dag som du deltar. Arbets- och näringsbyrån överlämnar ett utlåtande till arbetslöshetskassan där det står vilken tjänst du deltar i och hur länge den varar. Kassan betalar ut inkomstrelaterad dagpenning och eventuell förhöjningsdel samt kostnadsersättning till dig baserat på arbets- och näringsbyråns utlåtande.

 

Kostnadsersättning

För period med de flesta sysselsättningsfrämjande tjänster utbetalas arbetslöshetsförmån och även kostnadsersättning.

Storleken på kostnadsersättningen är nio euro per dag. Den förhöjda kostnadsersättningen är 18 euro per dag.

Kostnadsersättningen betalas ut i förhöjd form när den sysselsättningsfrämjande tjänsten anordnas utanför arbetsområdet eller när den anordnas utanför hemorten och deltagandet medför inkvarteringskostnader.

Kostnadsersättningen är en skattefri inkomst.

 

Frånvarodagar

Sjukledighet, sjukdom hos barn under 10 mår (högst fyra dagar), arbetsintervju eller därtill jämförbart skäl är godtagbara skäl till att frånvara från sysselsättningsfrämjande tjänster. Då betalas inkomstrelaterad sjukpenning utan kostnadsersättning ut för frånvarotiden.

Frånvaro som beror på insjuknande ska anmälas till den egna arbetslöshetskassan i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Om frånvaron är längre än tre dagar ska ett läkarintyg bifogas ansökan.

Om skälet till frånvaro är sjukdom hos ett barn under 10 år räcker det med ett meddelande i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Vid annan frånvaro från tjänsten utreder arbets- och näringsbyrån skälet till frånvaron och lämnar ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till arbetslöshetskassan gällande rätten till inkomstrelaterad dagpenning.

OBS! Frånvaro under perioder med arbetskraftsutbildning eller frivilliga studier påverkar inte den inkomstrelaterade dagpenningen.

 

Kostnadsersättning utomlands

För personer som deltar i utbildning som anordnas utomlands utbetalas hälften av dagpenningen för statliga tjänstemän i kostnadsersättning sju dagar i veckan.

En studerande som deltar i utbildning som ordnas av Nordkalottens utbildningsstiftelse (NORD) har gratis inkvartering och får 16,82 euro per dag i kostnadsersättning.

 

Mer information

Arbets- och näringsbyrån | Sysselsättningsfrämjande tjänster och kostnadsersättning

Mer information om olika tjänster och hur man söker till dem finns hos arbets- och näringsbyråerna.

Du kan även kontakta Arbetslinjen per telefon på 0295 020 700.

akt

 

itf

tatsi