Information om förmåner / Inkomstrelaterad dagpenning / Under 25 år gamla personer utan utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter

Under 25 år gamla personer utan utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter

Om du är under 25 år och bara har slutfört grundskolan:

 • sök alltid på våren till en utbildning som börjar på hösten och som leder till examen och ger yrkesfärdigheter
 • utbildningen behöver inte ingå i gemensam ansökan
 • sök minst två studieplatser
 • du kan också söka en studieplats i gymnasier avsedda för unga, dvs. gymnasieundervisning som omfattar minst 75 kurser

 

Om du är under 25 år och bara har slutfört gymnasiet

 • sök alltid på våren till en utbildning som börjar på hösten och som leder till examen och ger yrkesfärdigheter
 • utbildningen behöver inte ingå i gemensam ansökan
 • sök minst två studieplatser

 

Om orsaker i anslutning till exempelvis ditt hälsotillstånd eller dina språkkunskaper är ett hinder för ansökan ska du diskutera ärendet med en sakkunnig på TE-byrån. Du kan avtala om andra sätt att uppfylla ansökningsskyldigheten än vad som anges ovan. Du kan också ersätta ansökan om utbildning helt genom avtala om att delta i andra tjänster.

Om du i början av höstterminen fortfarande är arbetslös ska du informera TE-byrån om vart du sökt. Om du utan giltig orsak har låtit bli att ansöka om utbildning förlorar du din rätt till arbetslöshetsförmån tills vidare från början av höstterminen, dvs. 1.9. Du förlorar också arbetslöshetsförmånen tills vidare om du utan giltig orsak vägrar ta emot en utbildningsplats eller avbryter en utbildning som ger yrkesfärdighet.

Du får tillbaka din rätt till arbetslöshetsförmånen när någon av följande punkter uppfylls:

 • du har avlagt yrkesexamen
 • du har haft arbete som räknas in i arbetsvillkoret, du har deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster, studerat på heltid eller sysselsatt dig som företagare eller i eget arbete minst 21 kalenderveckor
 • du fyller 25 år

 

Om du förlorat rätten till en förmån för arbetslöshetstiden på ovan nämnda sätt får du under tjänsten ändå arbetslöshetsförmån om du deltar i:

 • arbetsprövning
 • någon annan sysselsättningsfrämjande tjänst

akt

 

itf

tatsi