Information om förmåner / Inkomstrelaterad dagpenning / Utbetalningsdagar för fortsatta ansökningar

Utbetalningsdagar för fortsatta ansökningar

Fortsatta ansökningar ska utbetalas snabbaste inom 2-3 vardagar. Om ansökan är bristfällig och kassan måste begära kompletteringar från medlem, kan det fördröja behandlingen tills alla nödvändiga bilagor finns i kassan.

Om du skickar ansökan för helt arbetslös via nättjänsten eller telefonkassa, får du betalning inom 2-3 dagar.

Om du skickar fortsatt ansökan per post, får du betalning till dit konto inom 2-3 dagar efter ansökan har ankommit till kassan. Användning av nättjänsten eller telefonkassan undvikar du postens utdelningstider.

Undatagarna orsakar naturligtvis möjliga helgdagar och bankfria dagar som träffar betalningsdagen.

Ovanstående behandlingstider gäller bara dessa ansökningar som är helt arbetslösa/ permitterad och som har ingenting att komplettera.

akt

 

itf

tatsi