Information om förmåner / Inkomstrelaterad dagpenning / Vem får inkomstrelaterad dagpenning?

Vem får arbetslöshetsdagpenning?

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan om

  • du är helt eller delvis arbetslös
  • du är en arbetssökande som tillfälligt är arbetslös på grund av strejk eller lockout och när syftet med arbetskonflikten inte är att få till stånd ändringar i hans eller hennes anställning eller lön
  • du söker heltidsanställning och har anmält dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån
  • du är medlem i en arbetslöshetskassa
  • du har uppfyllt arbetsvillkoret under tiden som medlem i kassan
  • du är i åldern 17–64 år (vid permitteringar 17–67 år)
  • du är arbetsför och tillgänglig på arbetsmarknaden

En person som är berättigad till dagpenning kan vara helt arbetslös, permitterad, deltidsanställd eller idka företagsverksamhet som bisyssla.

 

Anmälan till TE-byrån

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du anmäla dig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån omedelbart när du blir arbetslös. Du kan inte anmälä dig retroaktivt.

Jobbsökning borde huvudsakligt inleda via TE-tjänsters webbsidorna Mina e-tjänster.

Du kan logga in på webbtjänsten med bankkoder eller ett chipförsett personkort.TE-tjänsters instruktioner för skötsel av ärenden: Så sköter du ärenden med oss. Om du av någon anledning inte kan inleda jobbsökning på webben, kan du besöka arbets- och näringsbyrån.

Arbets- och näringsbyrån ger ett bindande utlåtande till arbetslöshetskassan som visar att de lagstadgade arbetskraftspolitiska förutsättningar för betalning av inkomstrelaterad dagpenning uppfylls för din del. Om du t.ex. studerar på heltid eller bedriver företagsverksamhet på heltid har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Efter anmälan bedömer du tillsammans med arbetsmyndigheten hurdan hjälp du eventuellt behöver och gör dig en plan för hur du ska söka jobb och hur arbets- och näringbyrån kan hjälpa dig med jobbsökandet.

För mer exakt information får du från: http://www.te-tjanster.fi/te/sv/index.html

akt

 

itf

tatsi