Information om förmåner / Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd


Rörlighetsunderstöd ersätter rese- och flyttkostnader.

Betalningen av understödet förutsätter att:

  • du är berättigad till arbetslöshetsdagpenning precis innan du påbörjar arbetet
  • din arbetsresa varar i över tre timmar per dag för heltidsarbete och i över två timmar per dag för deltidsarbete (vid tidpunkten då arbetet påbörjas)
  • din arbetstid är minst 18 timmar i veckan
  • ditt arbete varar i minst 2 månader
  • du har ansökt om understödet innan ditt arbete har börjat.

 

Rörlighetsunderstödets belopp motsvarar till storleken grunddagpenningens belopp utan förhöjningsdelar eller barnförhöjning och det betalas för fem dagar i veckan. År 2017 är beloppet på rörlighetsunderstödet ca 697 euro i månaden.

 

Rörlighetsunderstödets varaktighet beror på arbetets längd enligt följande:

Arbetets minimilängd

Understödets varaktighet

2 mån.=1 mån.
3 mån.=1,5 mån.
4 mån.=2 mån.

 

Om du skulle kunna vara berättigad till rörlighetsunderstöd bör du ansöka om det innan du börjar arbetet. Du kan inte ansöka om understödet efter att du har påbörjat arbetet.

akt

 

itf

tatsi