Medlemskap

Medlemskap

En förutsättning för att kunna få arbetslöshetsförmåner är att personen är medlem i en arbetslöshetskassa. Anslut dig här!

När personen vill bli en medlem i en arbetslöshetskassa, bör han/hon få sin försörjning genom lönearbete. Personen kan ansluta sig i fackförbundet redan under studier men medlemskapet i kassan kan börja först när personen börjar arbeta. Personen blir en medlem genom att fylla i en anslutningsblankett. I många fall är anslutningsblanketten samtidigt en fullmakt med vilken arbetsgivaren kan indriva medlemsavgiften från lönen. Ifall du inte vill att arbetsgivaren indriver medlemsavgiften från lönen, kan du betala medlemsavgiften själv.

Beroende på vilken bransch du arbetar i kan du ansluta dig till Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf eller Finlands Sjömans-Union FSU rf, varvid du samtidigt ansluter dig till Transportbranschens Arbetslöshetskassa. Du kan även ansluta dig enbart till Transportbranschens Arbetslöshetskassa.

 

Som medlem i kassan kan du få inkomstrelaterad dagpenning vid arbetslöshet om:

  • du är helt arbetslös
  • du söker heltidsarbete och har anmält dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån
  • ditt medlemskap i arbetslöshetskassan är i ordning
  • du har uppfyllt arbetsvillkoret under din tid som medlem i kassan
  • du är 17–64 år gammal (17–67 vid permittering)

akt

 

itf

tatsi