Om a-kassan / Om a-kassan / Kassas administration och organisation

Transportbranschens Arbetslöshetskassans administration och organisation


A-kassans styrande organ är kassansrepresentantskap. Styrelsen leder kassans verksamhet.

Till styrelsen hör ordförande, samt 7 ledamöter.

Transportbranschens Arbetslöshetskassas huvudkontor finns i Hagnäs i Helsingfors. Förutom huvudkontoret har Transportbranschens Arbetslöshetskassa rådgivning i elva av AKT:s distriktskontor och i en av FSU:s distriktskontor runt om i landet. Kassans medlemsärenden handläggs av ca 30 utkomstskyddsexperter.

Handläggning och rådgivning sker i fem team och det finns fyra handläggare i varje team. Kassans förmånschefer är Raili Karell och Maritta Toivonen som fungerar som förman för handläggarna. Arbetslöshetskassans direktör är Anne Liikanen och administrationssekreterare är Annina Peltonen.

akt

 

itf

tatsi