Om a-kassan / Om a-kassan / Kassas administration och organisation

Transportbranschens Arbetslöshetskassans administration och organisation


A-kassans styrande organ är kassans kongress, som sammanträder vart fjärde år; följande gång år 2014. Mellan kongresser är styrande organ fullmäktige som sammanträder en gång om året. Till fullmäktige hör 20 medlemmar som kongressen har valt. Arbetslöshetskassans verksamhet leds av styrelsen. Arbetsutskottet förbereder ärenden till styrelsen.

Kongressen sammanträder vart fjärde år och väljer styrelses ordförande, medlemmar och suppleanter. Kongressen väljer även fullmäktiges ordförande, vice ordförande och ordinarie medlemmar samt suppleanter.

Till fullmäktige hör fullmäktiges ordförande, första och andra viceordförande samt 17 ledamöter.

Till styrelsen hör ordförande, sekreterare samt 14 ledamöter.

Arbetsutskottet är underställt styrelsen och förbereder ärenden för styrelsens behandling. Styrelsen väljer inom sig medlemmar till arbetsutskottet. I arbetsutskottet sitter ordförande, fyra styrelsemedlemmar samt med yttrande- och närvarorätt fullmäktiges ordförande och arbetslöshetskassans direktör.

Transportbranschens Arbetslöshetskassas huvudkontor finns i Hagnäs i Helsingfors. Förutom huvudkontoret har Transportbranschens Arbetslöshetskassa rådgivning i elva av AKT:s distriktskontor och i en av FSU:s distriktskontor runt om i landet. Kassans medlemsärenden handläggs av ca 30 utkomstskyddsexperter.

Handläggning och rådgivning sker i fem team och det finns fyra handläggare i varje team. Kassans förmånschefer är Raili Karell och Maritta Toivonen som fungerar som förman för handläggarna. Arbetslöshetskassans direktör är Anne Liikanen och administrationssekreterare är Annina Peltonen.

akt

 

itf

tatsi