Så här söker du förmån / Ansökan om alterneringsersättning

Ansökan om alterneringsersättning

Följande ska överlämnas till arbets- och näringsbyrån innan alterneringsledigheten börjar:

  • alterneringsavtal i original undertecknat av dig och arbetsgivaren
  • förklaring av uppfyllande av villkor för ledigheten, t.ex. kopia på löneintyg där heltidsarbete under de föregående 13 månaderna framgår

 

Följande ska överlämnas till arbets- och näringsbyrån omedelbart efter att alterneringsledigheten börjar:

  • en pålitlig förklaring av anställning av en arbetslös under ledigheten, t.ex. en kopia på arbetsavtal eller förordnande

 

Även om ni har kommit överens om att arbetsgivaren skickar in ovannämnda handlingar till arbets- och näringsbyrån ska du själv se till att de säkert har kommit fram till arbets- och näringsbyrån innan du påbörjar din alterneringsledighet. Du kan samtidigt se till att arbets- och näringsbyrån har allt de behöver för att lämna ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till kassan.

 

Skicka in ansökan om alterneringsersättning till kassan i god tid innan du påbörjar ledigheten

Du kan skicka in ansökan till kassan i god tid innan du påbörjar ledigheten. Enklast är att göra det via Transportbranschens Arbetslöshetskassans nättjänst. Efter den första ansökan behöver du inte skicka in några ytterligare ansökningar som vid inkomstrelaterad dagpenning, men du måste omedelbart meddela kassan och arbets- och näringsbyrån om ändringar som påverkar utbetalningen av alterneringsersättning (t.ex. sysselsättning under alterneringsledighet).

Följande bilagor ska bifogas till ansökan:

  • löneintyg för fulla löneutbetalningsperioder från minst 52 veckor före alterneringsledigheten
  • en kopia på avtalet om alterneringsledighet.

 

Den retroaktiva tiden för ansökan om alterneringsersättning är 3 månader.

akt

 

itf

tatsi