Så här söker du förmån / Ansökan om alterneringsersättning / Bilagor till ansökan om alterneringsersättning

Bilagor till ansökan om alterneringsersättning

Sökande av alterneringsersättning ska ge kassan de uppgifter som behövs för att behandla ansökan. Om det sker förändringar i dina förhållanden som påverkar din rätt till alterneringsersättning ska du omedelbart meddela kassan om dem.

 

Följande bilagor ska bifogas ansökan:

  • Löneintyg för fulla löneutbetalningsperioder från minst 52 veckor före alterneringsledigheten

  • En kopia på avtalet om alterneringsledighet

akt

 

itf

tatsi