Så här söker du förmån / Ansökan om alterneringsersättning / Utbetalning av alterneringsersättning

Utbetalning av alterneringsersättning

Arbetslöshetskassan fattar beslut om din alterneringsersättning och sköter utbetalningen under alterneringsledigheten. Efter den första ansökan behöver du inte skicka in några ytterligare ansökningar som vid inkomstrelaterad dagpenning, men du måste omedelbart meddela kassan och arbets- och näringsbyrån om ändringar som påverkar utbetalningen av alterneringsersättning (t.ex. arbete under alterneringsledighet).

Den första alterneringsersättningen kan betalas ut som en ofullständig period. Därefter betalas ersättningen ut var fjärde vecka utan någon separat ansökan. Alterneringsersättningen betalas ut på en torsdag.

Om avtalet om alterneringsledighet tecknades senast 31.12.2015 och du påbörjade ledigheten senast 31.3.2016 och har delat in den i perioder ska du ansöka om varje period med en separat ansökan om alterneringsersättning (du behöver inte skicka in bilagorna på nytt).

akt

 

itf

tatsi