Så här söker du förmån / Ansökan om dagpenning / Ansökan om dagpenning för period med sysselsättningsfrämjande tjänster

Ansökan om dagpenning för period med sysselsättningsfrämjande tjänster

Sysselsättningsfrämjande tjänster avtalas alltid med arbets- och näringsbyrån. Arbetslöshetskassan betalar ut den inkomstrelaterade dagpenning till en person som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster som personen skulle ha rätt till vid arbetslöshet. Det kan även finnas möjlighet att få förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning för perioden med sysselsättningsfrämjande tjänster. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut för period med sysselsättningsfrämjande tjänster även om du inte skulle ha rätt till det som arbetslös på grund av självrisktid, ersättningslös tidsfrist eller arbetsskyldighet eller begränsning i anknytning till yrkesutbildning.

Sysselsättningsfrämjande tjänster är:

  • jobbsökningsträning
  • karriärträning
  • prövning
  • arbetskraftsutbildning
  • frivilliga studier
  • rehabiliterande arbetsverksamhet

 

Mer information:

Sysselsättningsfrämjande tjänster

TE-byrån | Sysselsättningsfrämjande tjänster och kostnadsersättning

 

Fylla i ansökan

Dagpenning för period med sysselsättningsfrämjande tjänster ansöks i perioder om fyra kalenderveckor. Om du ansöker om dagpenning för första gången ska du använda ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i nättjänsten.I fortsättningen, när din första ansökan har behandlats, kan du använda ansökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning (förändringsbar) i nättjänsten för att ansöka om jämkad dagpenning.

Ange ”SF-service” vid punkten ”utredning” i ansökan om dagpenning i nättjänsten. Timuppgifter behöver inte anges för deltagandedagarna i kolumnen ”Arbetstimmar”. Arbets- och näringsbyrån överlämnar ett utlåtande till kassan där det står vilken tjänst du deltar i och hur länge den varar.

Om du är borta från den sysselsättningsfrämjande tjänsten ska du meddela kassan om det i ansökan om dagpenning. Välj då ”frånvaro från SF-tjänst” vid frånvarodagen i nättjänsten och skriv in orsaken i fältet ”utredning” (t.ex. arbetsintervju, arbetsoförmåga eller sjukdom hos barn under 10 år).

Du behöver inte ansöka separat om förhöjd förtjänstdel, kostnadsersättning eller förhöjd kostnadsersättning som betalas ut för period med sysselsättningsfrämjande tjänster, utan de betalas ut automatiskt om du har rätt till dem. Rätt till förhöjningar undersöks på arbets- och näringsbyrån, och kassan informeras om det i ett arbetskraftspolitiskt utlåtande.

akt

 

itf

tatsi