Så här söker du förmån / Ansökan om dagpenning / Ansökan om jämkad dagpenning

Ansökan om jämkad dagpenning

Du kan ha rätt till jämkad inkomstrelaterad dagpenning i följande situationer:

  1. Du arbetar deltid eller har flera deltidsarbeten.
  2. Du har ett heltidsarbete som varar i högst två veckor.
  3. Din dagliga arbetstid har förkortats på grund av permittering.
  4. Du har inkomst från en näringsverksamhet som du driver som bisyssla.
  5. Du har förhindrats från att arbeta på grund av en arbetskonfliktsåtgärd som inte påverkar dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden.

 

Läs mer om förutsättningarna för jämkad inkomstrelaterad dagpenning, dess storlek och inkomster som beaktas vid jämkningen här.

 

Jämkad inkomstrelaterad dagpenning ansöks alltid retroaktivt i perioder om fyra veckor eller en kalendermånad. Se vilken ansökningsperiod som passar din situation nedan:

Deltidsarbete eller heltidsarbete som varar i högst två veckor

Om du arbetar deltid eller har ett heltidsarbete som varar i högst två veckor granskas din arbetstid i perioder om fyra kalenderveckor eller en månad. Din ansökningsperiod fastställs då utifrån din löneutbetalningsperiod.

Flera deltidsarbeten

Om du har flera deltidsarbeten samtidigt och de har olika långa löneutbetalningsperioder kan du fråga kassan om vilken ansökningsperiod som passar din situation bäst.

Permittering

Arbetstiden för permitterade granskas per kalendervecka. Om din arbetsdag har förkortats genom permittering ska du ansökan om dagpenning per löneutbetalningsperiod, men du ska ändå fylla i ansökan fram till söndagen efter att löneutbetalningsperioden upphör.

 

Fylla i ansökan

När du ansöker om dagpenning för första gången ska du använda ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i nättjänsten. I fortsättningen, när din första ansökan har behandlats, kan du använda ansökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning (förändringsbar) i nättjänsten för att ansöka om jämkad dagpenning.

Ange ”i arbete” och utförda arbetstimmar för varje arbetsdag i ansökan. Det är mycket viktigt att du meddelar alla dina arbetstimmar i ansökan om dagpenning och att de stämmer med arbetstimmarna i löneuppgifterna. Kom även ihåg att ange s.k. pekkasdagar i ansökan. Om du inte meddelar alla dina arbetstimmar i ansökan om dagpenning drar handläggningen av din ansökan ut på tiden eftersom vi måste begära ytterligare information.

Om du tidigare har ansökt om inkomstrelaterad dagpenning i perioder om fyra veckor och löneutbetalningsperioden för ditt nya deltidsarbete  är en kalendermånad ska du göra så här:

Vi tänker oss att du börjar ditt deltidsarbete onsdagen den 14.9.2016. Om den sista ansökningsperioden på fyra veckor upphör söndagen den 11.9.2016 ska du undantagsvis fylla i nästa ansökan för perioden mån 12.9.2016 – fre 30.9.2016. Ange ”arbetar” och utförda arbetstimmar för varje arbetsdag i ansökan. Det är mycket viktigt att du meddelar alla dina arbetstimmar i ansökan om dagpenning. Kom ihåg att även ange s.k. pekkadagar, om du tagit ut sådana.  Om du inte meddelar alla dina arbetstimmar i ansökan om dagpenning drar handläggningen av din ansökan ut på tiden eftersom vi måste begära ytterligare information. Bifoga en kopia på ditt arbetsavtal och lönebeskedet för september.

Ansök i fortsättningen om jämkad dagpenning per kalendermånad, dvs. fyll i nästa ansökan för perioden 1.10.2016–31.10.2016 och bifoga lönebeskedet för oktober.

 

Bilagor till ansökan

Bifoga alltid följande till ansökan:

  • Löneuppgifter för tiden som motsvarar den ansökta perioden.

    • Inkomsterna beaktas utifrån intjäningsperiod. Även om din inkomst skulle hamna under skyddsdelen på 300/279 euro ska du ändå skicka in dina löneuppgifter till kassan. Arbetslöshetskassan undersöker användningen av skyddsdel i lönebeskedet och följer intjäningen av veckor som uppfyller arbetsvillkoret.

 

Bifoga även följande till din första ansökan:

  • En kopia på arbetsavtalet där de centrala villkoren för arbetsförhållandet framgår.

 

Kom även ihåg att informera arbets- och näringsbyrån om ditt deltidsarbete och betala medlemsavgift från inkomsterna från ditt deltidsarbete – kassan driver in medlemsavgiften från den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen åt dig.

akt

 

itf

tatsi