Så här söker du förmån / Ansökan om dagpenning / Utbetalning av dagpenning

Utbetalning av dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut i efterhand för högst fem dagar i veckan enligt ansökningsperioderna.

Arbetslöshetsdagpenning för den första ansökan om dagpenning kan betalas ut först efter självrisktiden. Självrisktiden är fem arbetslösa dagar eller en tid som motsvarar fem arbetslösa dagar, då personen har varit arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån. Mer information om självrisktid finns här.

Du kan enkelt följa handläggningen av ansökningar under spalten Aktuellt på kassans hemsida. Under ”Handläggningstiden”, som uppdateras varje vardag, ser du vilka ansökningar har tagits upp för behandling i kassan och vilket datum de inkom.

Vi behandlar alla ansökningar utan omotiverad försening och det går inte att påskynda handläggningen. Vi ber dig att inte fråga om handläggningssituationen per telefon, så att vi istället kan koncentrera oss på att behandla ansökningarna. Du kan se när din ansökan inkom i nättjänsten.

Fortsättningsansökningar för helt arbetslösa och permitterade personer betalas som snabbast ut inom 2–3 arbetsdagar.

För att din ansökan ska behandlas så fort som möjligt ber vi dig fylla i ansökan noggrant och kontrollera att alla nödvändiga bilagor är med. Komplettera ansökan så snart som möjligt om du upptäcker att du skickat in en bristfällig ansökan.

Dina medlemsavgifter måste vara i ordning innan kassan kan betala ut dagpenning till dig. Dagpenningen betalas ut till ditt bankkonto.

 

Beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning är inkomst som omfattas av förskottsinnehållning. Läs mer om beskattning här.

 

Indrivningar

Inkomstrelaterad dagpenning är en utmätningsbar utkomstförmån. Kassan håller inne och betalar ut en av utmätningsmyndigheten fastställd andel av den inkomstrelaterade dagpenningen till utmätningsmyndigheten. Kvar att betala till personen som får inkomstrelaterad dagpenning blir en andel som är lika stor som den av justitieministeriet årligen fastställda skyddsdelen.

Om medlemmen har fått utkomststöd mot förväntad inkomstrelaterad dagpenning eller annan förmån från kassan ska kassan betala tillbaka den del av förmånen som motsvarar förskottet till kommunens organ.

Om Fpa har betalat ut underhållsstöd för att den underhållsskyldiga har försummat betalningen av underhållsbidrag ska arbetslöshetskassan betala barntillägget som ingår i den underhållsskyldiga medlemmens inkomstrelaterade dagpenning till Fpa.

akt

 

itf

tatsi