Så här söker du förmån / Anvisningar för användning av nättjänst

Anvisningar för användning av nättjänst

Det lönar sig att bekanta sig med arbetslöshetskassans nättjänst! Här och på arbetslöshetskassans huvudsida hittar du länken till tjänsten. Du kan logga in på Netta nättjänst också på andressen https://netta.kuljetusalantk.fi/.


I a-kassans nättjänst kan du:

1. skicka din ansökan till kassan
2. skicka bilagor till ansökan i pdf-format 
3. kolla handläggningssituationen av din ansökan
4. kontrollera och ändra dina personuppgifter
5. skicka ett meddelande direkt till handläggarna

akt

itf

tatsi