Anvisningar för inloggning


1. Du kan logga in i tjänsten på arbetslöshetskassans huvudsida, på sidan ”e-tjänster” eller genom AKTs extranet.

2. Ditt användarnamn är din personbeteckning.
Personbeteckningen i sin helhet med strecket och med STORA BOKSTÄVER (t.ex. 010200-001X).

3. Lösenordet är för första gången ditt postnummer. Tjänsten ”tvingar” dig omedelbart att ändra lösenordet till ett nytt. Det nya lösenordet bör bestå av 5-12 tecken.

4. Obs! Om du använder medlemsregistrets nättjänst och du redan har ett lösenord, är lösenordet det samma i kassans nättjänst.  

Om du har problem med inloggning skicka e-post till mia.peltoniemi@akt.fi

 

Om du glömmer lösenordet?

Om du glömmer lösenordet kan du beställa ett nytt lösenord till din mobiltelefon eller e-post. Du kan beställa lösenordet på tjänstens inloggningssida genom länken har du glömt ditt lösenord. Det lönar sig att ändra lösenordet omedelbart till ett nytt lösenord som är lätt att komma ihåg. Det nya lösenordet bör bestå av 5-12 tecken och minst ett av tecknen bör vara nummer.

Spara ditt telefonnummer och din e-postadress

För att kunna beställa ett nytt lösenord, bör du spara din e-postadress till dina egna uppgifter. Det lönar sig att uppdatera sina egna uppgifter på sidan ”Egna uppgifter” när du använder nättjänsten för första gången. Ändringarna träder i kraft så fort som kassan konfirmerar att uppgifterna har uppdaterats.

 

Adobe Reader -program

I nättjänsten finns det blanketter som kan skrivas ut. För att kunna öppna blanketter behöver du Adobe Reader –programmet. Du behöver inte programmet om du bara vill skicka ansökan via nättjänsten.
Om du redan har Adobe Reader –programmet, se till att versionen är 6 eller nyare. Ladda ner Adobe Reader –programmet gratis på Adobes hemsida.
Ifall du inte kan öppna blanketter, kan orsaken vara i datorns inställningar. Gör de nödvändiga ändringarna och prova på nytt.

akt

itf

tatsi