Ansökningar och bilagor

Du kan skicka den första ansökan och efter den de fortsatta ansökningarna om alla förmåner (inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning) med bilagor elektroniskt till a-kassan.
 
Välj ansökan noggrant på sidan Elektroniska ansökningar.

1. Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning: om du ansöker om dagpenning för första gången.
2. Ansökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning (inte förändringsbar): om du är helt arbetslös och ansöker om dagpenning för hela ansökningsperioden dvs. för fyra veckor eller för en månad.
3. Ansökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning (förändringsbar):
om du ansöker om jämkad dagpenning eller dagpenning som helt arbetslös men för kortare period än normalt. (Endast om du har en motiverad anledning t.ex. om du börjar arbeta eller studera).
4. Att ansöka om andra förmåner är möjligt med särskilda blanketter.

Den fortsatta ansökan kan inte skickas om det har gått mer än tre månader från den senaste betalningsdagen eller om den senaste betalda förmånen är någon annan förmån än arbetslöshetsdagpenning. Ansökan ei muutettava kan inte skickas på förhand.

I några blanketter finns det obligatoriska fält. Om det fattas någon information finns information om detta med röd text i övre delen av blanketten.


  
Bilagor bör vara i pdf-format

När du ansöker om dagpenning för första gången med blanketten Ansiopäivärahahakemus eller jämkad dagpenning med blanketten Ansökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning (förändringsbar) är det nödvändigt att bifoga bilagor.

Spara bilagorna i din dator i pdf-format. Du kan bifoga högst 5 bilagor till varje ansökan:

1. klicka på knappen lägg till en ny bilaga
2. välj i rullgardinsmenyn typen av filen
3. tryck på knappen selaa. Hämta bilagan från din dators katalog.

Du kan skicka mera bilagor genom att trycka på knappen  lägg till en ny bilaga på nytt. Om det finns mer än 5 bilagor, kan du skicka dem (i poster av 5 bilagor) genom länken Elektroniska bilagor utan ansökan.

Den snabbaste fortsatta ansökan betalas t.o.m. inom två dagar.

Om du är helt arbetslös, det snabbaste sätt att ansöka om dagpenning är nättjänstens elektroniska ansökan Ansökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning (inte förändringsbar).

Blanketten Ansökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning (inte förändringsbar) är färdigt uppfyllt för fyra veckor eller för en månad enligt den information som finns i kassans betalningssystem. För att skicka din ansökan, tryck på knappen Underteckna och godkänn. Efter en lyckad försändelse ser du texten Ansökan har mottagits på skärmen. Du kan även skriva ut den ifyllda blanketten till dig själv.

Det är snabbare att handlägga blankettenAnsökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning (inte förändringsbar) än att handlägga andra blanketter eftersom den handläggs automatiskt. Den fortsatta ansökan som har ankommit till kassan t.ex. på måndag vid kl. 12, betalas ut på onsdag på samma vecka. Ansökan som ankommit till kassan senast kl. 12 på fredag betalas ut på tisdag nästa vecka.

Den ovanbemälda tidtabellen gäller inte ansökningar som, på grund av att det finns problem i användning av nättjänsten eller på grund av en annan orsak, ankommer till kassan efter tidsbegränsningar genom fax eller via post.Varför lyckas jag inte skicka min ansökan via tjänsten?


När du trycker på länken om ansökan, kan det framgå följande text på skärmen:

Systemet kan inte förhandsifylla blanketter eftersom:
- du har inte fått betald den förmån som du ansöker om eller
- det har gått mer än tre månader från den senaste betalningsdagen eller
- de senaste dagarna i ansökan är i framtiden eller
- du har fått ett nekande beslut utan slutdag efter den senaste betalningen

De mest sannolika orsakerna till felanmälan är:

1. Du försöker skicka ansökan före ansökningsperiodens sista dag.
2. Det har gått mer än tre månader från den sista betalningsdagen.
 

akt

 

itf

tatsi