Betalningar


I avdelningen Betalningar hittar du aktuella uppgifter om tidigare ansökningar och om de ansökningar som handläggs samt om beslut.

1. Följande betalning: Framtida betalningar av dagpenning. Betalningen kan ses i tjänsten så fort som kassan har konfirmerat betalningen.

2. Uppgifter från årets början:
betalningsuppgifter om pågående och föregående året

3. Betalningshistoria:
Uppgifter om tidigare betalda dagpenning. På länken maksupäivä ser du ytterligare information om betalningen.

4. Beslut:
Alla beslut som kassan har givit. På länken päätösnumero ser du ytterligare information om beslutet

5. Ackumulerat antal dagar:
Uppgifter om hur många dagpenningsdagar har betalats. Även andra räknare finns här.

6. Medlemsavgifter:
betalda medlemsavgifter.

7. Utlåtanden:
Arbets- och näringsbyråns utlåtanden. På länken lausuntonumero hittar du ytterligare information om utlåtandet.

akt

 

itf

tatsi