Dagpenningskalkulator


Med hjälp av dagpenningsräknaren kan du beräkna hur stor din dagpenning ska vara. Det enda obligatoriska fältet är Din månadslön. Du kan tillägga t.ex. din skatteprocent och din medlemsavgiftsprocent till räknaren. När det gäller inkomstrelaterad dagpenning måste kassan höja skatteprocenten med 2 procentenheter om den har räknats för lön. Om du är berättigad till förhöjd förtjänstdel eller till omställningsskyddets förtjänstdel, höjs skatteprocenten med 4 procentenheter. Om du får alterneringsersättning, sänks skatteprocent med 3 procentenheter. Enligt skatteförvaltningens beslut, verkställs förskottsinnehållning till minst 20 procent. Om du har ändringsskattekortet som är givet för förmån, använd den procent som är betecknad i ditt skattekort.

 

akt

 

itf

tatsi