Skicka en elektronisk ansökan om jämkad dagpenning


Du kan skicka ansökan om jämkad dagpenning med bilagor till a-kassan även elektroniskt.

1. Använd blanketten Ansökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning (förändringsbar) 
2. Välj ansökningsperiod från menyn.
3. Markera fältet Arbete under ansökningsperioden 
4. Markera arbetsdagar och arbetstimmar på ansökans andra sida.
5. Bifoga lönespecifikationer och andra bilagor i pdf-format till ansökan. 

Bilagor bör sparas till egen dator i form av pdf-fil och tillägg dem till ansökan genom att trycka på knappen Lägg till en ny bilaga. Ifall det finns mer än fem bilagor, kan du skicka dem i poster av fem genom nättjänstens funktion Elektroniska bilagor utan ansökan. Funktionen kan hittas under rullgardinslistan av elektroniska ansökningar.

Om du skickar ansökan elektroniskt kan du i alla fall skicka bilagor traditionellt per post. Ansökan kan dock inte handläggas förrän all nödvändig information finns hos kassan.


 

akt

 

itf

tatsi