Personlig service


Du kan skicka meddelande till kassan och läsa kassans svar på frågorna. Tjänsten är avsedd enbart för att ta hand om ärenden med arbetslöshetskassan. T.ex. frågorna om arbetsförhållanden kan kassan inte svara på.

Du kan skicka ett nytt meddelande genom att trycka på knappen Nytt ämne. När du har skrivit meddelandet färdigt, tryck på knappen Sänd. Ditt meddelande skickas direkt till handläggarna.

I menyn Ämnen ser du dina gamla meddelanden genom att välja ämnet. Du kan skicka ett nytt meddelande till ett gammalt ämne genom att trycka på länken Skriv ett nytt meddelande till ämnet.

 

akt

 

itf

tatsi