De vanligaste problemen med användningen av nättjänsten

Vi har samlat de vanligaste problem med användningen av nättjänsten Netta. Om du möter någon annan problem som du inte kan hitta nedanför, anmäla problemet till kassan genom responsblanketten.

Det går inte att beställa ett nytt lösenord till din e-post

Ifall du inte lyckas beställa ett nytt lösenord till din e-post, skicka ett meddelande per e-post till mia.peltoniemi@akt.fi. Du kan också beställa lösenordet till din mobiltelefon på tjänstens inloggningssida.

Öppna-knappet på den fortsatt ansökan om inkonstrelaterad dagpenning (kan inte ändras) är grå och jag kan inte öppna ansökan

Den fortsatt ansökan om inkomstrelaterad dagpenning (inte förändringsbar) är ämnad endast för dessa helt arbetslösa eller helt permitterad ansökarna vems sökningsperiod (4 veckor eller en månad) har uppfyllts.

Öppna-knappet växlas blå och ansökan kan öppnas normalt som förhandsifylld för en rätt ansökningsperiod tidigast på den sista dagen av ansökningsperioden, om förmånen har betalats till dig redan tidigare (t.ex. första ansökan om inkomstrealaterad dagpenning har redan behandlat och förmån betalt).

Du kan ändå inte använda fortsatt ansökan om

  • det har gått mer än sex månader från den senaste betalningsdagen eller
  • du har inte fått betald den förmån som du ansöker om eller
  • du har fått ett nekande beslut utan slutdag efter den senaste betalningen

 

Skärmbild från nättjänsten Netta

Sökningsperiod har inte uppfyllts (dvs. ansökning öppnar inte):

Sökningsperiod har uppfyllts (dvs. ansöknins kan öppnas):

Hur kan jag byta visningspråk för Netta?

Du kan byta visningsspråk för Netta uppe till höger på inloggningssidan. Du kan välja mellan finska, svenka och engelska. Innehållet på de svenska och engelska sidorna är tyvärr inte helt identiskt med de finska sidorna.

akt

 

itf

tatsi