Vanliga frågor / Frågor och svar / Andra frågor

Andra frågor

Välj vilken fråga som du vill läsa mer om.

Hur kan jag meddela kassan om nytt kontonummer?

Kontonumret kan endast meddelas kassan skriftligen. Även kontonummer som inkommer via kassans nättjänst godkänns.

Jag arbetar på ett fartyg och jag är då och då arbetslös mellan arbetsperioder. Varför behöver jag skicka en kopia av arbetsavtalet varje gång då jag ansöker om dagpenning?

Kassan behöver en kopia av alla arbetsavtal och lönespecifikationer som överlappar den tid som ansökan gäller. Kassan behöver arbetsavtalet eftersom i det finns information om exakta arbetsperioder samt t.ex. information om hur länge arbetsförhållande kommer att pågå om det har börjat i slutet av ansökningsperioden. Då kassan har exakt information om arbetsförhållandena, undviker kassan att göra onödiga tillskottsbetalningar och återkrav.

På vilket sätt påverkar hemvårdsstödet min dagpenning och kan jag få dagpenning och hemvårdsstöd samtidigt?

Det är möjligt att få hemvårdsstöd och dagpenning samtidigt.

 

Om den sökande har beviljats hemvårdsstöd, dras hemvårdsstödet från dagpenningen.

 

Om hemvårdsstöd beviljats åt make/maka, sänks hemvårdsstödet på följande sätt:


a) maken/makan är arbetslös: hemvårdsstödet påverkar makens/makans dagpenning negativt


b) make/maka sköter själv om barnet hemma (t.ex. under vårdledighet): avdrag görs inte


c) make/maka arbetar/studerar/är arbetsoförmögen/el.dyl.: hemvårdsstödet påverkar sökandens dagpenning negativt


d) om barnet regelbundet delvis vårdas utanför hemmet, minskar hemvårdsstödet för personen som får dagpenning

 

Kom ihåg att skicka beslut om hemvårdsstödet till kassan, även då det ändras.

När uppfylls mitt arbetsvillkor?

Arbetsvillkoret uppfylls då man under de 28 månader innan man blev arbetslös arbetat i 26 kalenderveckor så att man varje vecka arbetat minst 18 timmar.

En person som för första gången ansöker om dagpenning måste även ha varit medlem i minst 26 veckor.

Behöver jag informera kassan om en ny bebis för att få barnförhöjning eller får kassan information automatiskt?

En kassamedlem bör själv informera kassan om nya familjemedlemmar eftersom kassan inte får information någon annanstans. Kassan granskar den ändrade informationen om barnen enligt ansökandens egen anmälan (t.ex. makes/makas barn som bor i samma lägenhet, spädbarn etc.)

Min make/maka ringde till kassans telefontjänst för att ta reda på mina dagpenningärenden men han/hon fick ingen information, varför?

På grund av sekretessbestämmelser får kassan ge information om din dagpenning och annan information angående dig endast till dig. Ifall du vill att din make/maka kan sköta dina ärenden med dig, skicka till kassan en öppen fullmakt där det finns din makes/makas namn och personbeteckning.

akt

 

itf

tatsi