Vanliga frågor / Frågor och svar / Andra frågor / Min rätt till sjukdagpenning upphör snart. Vad ska jag göra efter det?

Jag är medlem i arbetslöshetskassan och har fått sjukdagpenning från FPA i snart 300 dagar. Min rätt till sjukdagpenning upphör snart. Vad ska jag göra efter det?

• Anmäl dig som arbetssökande på arbets- och näringscentralen så fort som möjligt.

• Skicka in din första ansökan till kassan för de första två veckorna som du är arbetslös.

• Skicka även in ett löneintyg för minst 34 veckor innan du började uppbära sjukdagpenning från FPA.

• Ansök om invaliditetspension.

• Om du har ett giltigt anställningsförhållande behöver kassan ett intyg från arbetsgivaren som visar att de inte kan erbjuda något arbete som motsvarar den sökandes arbetsförmåga.

• Om du har fått dagpenning från kassan direkt innan du började uppbära sjukdagpenning från FPA behöver du inte skicka in de tidigare uppgifterna igen.

akt

 

itf

tatsi