Vanliga frågor / Frågor och svar / Andra frågor / På vilket sätt påverkar hemvårdsstödet min dagpenning?

På vilket sätt påverkar hemvårdsstödet min dagpenning och kan jag få dagpenning och hemvårdsstöd samtidigt?

Det är möjligt att få hemvårdsstöd och dagpenning samtidigt.

Om den sökande har beviljats hemvårdsstöd, dras hemvårdsstödet från dagpenningen.

Om hemvårdsstöd beviljats åt make/maka, sänks hemvårdsstödet på följande sätt:
a) maken/makan är arbetslös: hemvårdsstödet påverkar makens/makans dagpenning negativt
b) make/maka sköter själv om barnet hemma (t.ex. under vårdledighet): avdrag görs inte
c) make/maka arbetar/studerar/är arbetsoförmögen/el.dyl.: hemvårdsstödet påverkar sökandens dagpenning negativt
d) om barnet regelbundet delvis vårdas utanför hemmet, minskar hemvårdsstödet för personen som får dagpenning

Kom ihåg att skicka beslut om hemvårdsstödet till kassan, även då det ändras!

akt

 

itf

tatsi