Vanliga frågor / Frågor och svar / Arbete på fartyg under ett annat EU-lands flagg

Arbete på fartyg under ett annat EU-lands flagg och utkomstskydd för arbetslösa

I Sverige, Danmark och Finland sköts arbetslöshetsförsäkringen av frivilliga arbetslöshetskassor. I dessa länder ska du själv sköta om försäkringen och ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan. I övriga EU-länder är du försäkrad via arbetet (obligatorisk arbetslöshetsförsäkring).

Hur ska du göra om du är anställd tillsvidare på ett fartyg som seglar under svensk flagg, men bor i Finland?

Gå till väga på följande sätt för att behålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös i Finland, alltså i landet du bor:

  1. Ansöka om medlemskap i den svenska arbetslöshetskassan, även om du inte ska flytta till Sverige. För att få behålla utkomstskyddet förutsätts det att du varit medlem i arbetslöshetskassan, alltså varit försäkrad i det land vars flagg fartyget seglar under.
  2. För över ditt medlemskap omedelbart. Det är du själv som ska sköta om att du är försäkrad i rätt land. På Sveriges sjömansförbunds (SEKO Sjöfolk) hemsidor: www.seko.se under punkten A-kassan hittar du kontaktuppgifter och andra uppgifter du behöver. Kassan heter A-kassan för Service och Kommunikation. Fråga vid behov om tilläggsinformation direkt av Sveriges sjömansförbunds arbetslöshetskassa.
  3. Meddela Finlands Sjömans-Union att du överfört ditt medlemskap till Sverige. Anmälan ska skickas skriftligen till Sjömans-Unionens medlemsregister och den skall innehålla följande information: ditt namn, adress, personsignum, anslutningsdag i SEKO, anmälan om att du vill utträda ur Transportbranschens Arbetslöshetskassa och Finlands Sjömans-Union samt underskrift och datum.

 

Om det är fråga om en kort vikariering på ett fartyg som seglar under svensk flagg, är det inte nödvändigt att överföra ditt medlemskap till Sverige. Ta alltid kontakt med FSU:s medlemsregister för att bli säker om att du är försäkrad i rätt land! FSU:s medlemsregister betjänar dig tel. 09 6152 0257 / jasenrekisteri@smu.fi

Hur ska du göra om du blir arbetslös från ett fartyg som seglar under svensk flagg, men fortfarande bor i Finland?

Om du blir arbetslös och du är medlem, alltså försäkrad i den svenska arbetslöshetskassan, ska du gå till väga på följande sätt:

  1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån i Finland då arbetet upphör.
  2. Ta även omedelbart kontakt med Finlands Sjömans-Unions medlemsregister. Du får en anslutningsblankett på posten, så att du kan ansöka om medlemskap i Finlands Sjömans-Union och Transportbranschens Arbetslöshetskassa så fort som möjligt. Medlemskapet måste flyttas över till Finland senast 8 veckor efter det att arbetet på ett fartyg under svensk flagg upphört, om du inte vill förlora din rätt till utkomstskydd.
  3. Efter att du skött om ditt medlemskap i Finland och du ansöker om dagpenning hos Transportbranschens Arbetslöshetskassa, ber arbetslöshetskassan om en U002-blankett från Sverige (SEKO), med vilken du påvisar din försäkringsperiod i Sverige.
  4. Då ditt arbete på ett fartyg under svensk flagg upphör, ska du själv leverera ett Arbetsgivarintyg från din arbetsgivare till SEKO:s arbetslöshetskassa. Det är den enda blankett som den svenska arbetslöshetskassan godkänner. Din arbetsgivare hittar blanketten på adressen www.sekosakassa.se. Om blanketten inte levereras till SEKO:s kassa ifylld, skriver den inte en U002-blankett för din försäkringsperiod och levererar den till Transportbranschens Arbetslöshetskassa. Transportbranschens Arbetslöshetskassa kan inte sköta om arbetsgivarintygsärendet åt dig.
  5. Den första förmånsansökan med de bilagor som krävs, kan du skicka till Transportbranschens Arbetslöshetskassa efter att du har varit arbetslös arbetssökande i minst 2 veckor vid arbets- och näringsbyrån. Du bör bifoga ett löneintyg som ifrågavarande rederis lönekontor skriver ut (ska vara ifyllt på Finlands blankett).

 

Handläggningstiden för ditt dagpenningärende påverkas alltså av hur du själv sköter om dina medlems- och försäkringsärenden hur noggrant du fyller i ansökan

Om du har för avsikt att flytta utomlands, kontakta vid behov arbetslöshetskassan för att få anvisningar.

Vad du ska göra om du flyttar till ett annat EU-land och seglar på ett fartyg under det landets flagg?

Om du till exempel flyttar till Sverige eller Danmark och seglar under det lands flagga som du bor i, måste du ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan i landet du bor i, alltså landet du arbetar i, så att din arbetslöshetsförsäkring är i skick under tiden du bor och arbetar i utlandet och så att du vid behov kan flytta över din försäkringsperiod till Finland när du återvänder hit. Du ska skicka en utträdesanmälan till Finlands Sjömans-Unions medlemsregister när du godkänts som medlem i den lokala arbetslöshetskassan.

Om du flyttar tillbaka till Finland inom fem år, är du enligt de nordiska ländernas avtal om arbetslöshetsförsäkringar en sk. återvandrare som kan räkna till godo att man i en återvandringssituation inte tillämpar den 4 veckor långa arbetsplikt som avses i Finlands lagstiftning
innan förmånen betalas ut, förutsatt att du i övrigt uppfyller villkoren för att få förmåner. I så fall bestäms storleken på din förmån utgående från den lön du fick då du var försäkrad i ett annat nordiskt land.

Om det har gått över fem år från det att du åkt till dess att du återvänder, förutsätts en minst fyra veckor lång medlemskaps- och arbetstid i Finland innan förmåner betalas ut från Finland. I så fall bestäms förmånens storlek av arbetet som utförts i Finland, när man har fått rätt till förmån.

Kom ihåg att omedelbart ansöka om medlemskap i Finlands Sjömans-Union och Transportbranschens Arbetslöshetskassa då du flyttar tillbaka till Finland, så att det inte blir några
förluster för utkomstskyddets del. Annars är tillvägagångssätten desamma när man återvänder till Finland som de som nämns i punkterna 1–5 ovan.

akt

 

itf

tatsi