Vanliga frågor / Frågor och svar / Bilagor till ansökan / Varför vill kassan ha en utredning av vad jag har gjort under karenstiden?

Varför vill kassan ha en utredning av vad jag har gjort under tiden trots att jag har tre månaders karens?


Kassan behöver en oavbruten utredning för att kunna se om villkoret för tid i arbete uppfylls. 
Om du har arbetat under karenstiden ska du även skicka in ett löneintyg till kassan

akt

 

itf

tatsi