Vanliga frågor / Frågor och svar / Deltidsarbete och arbete under ansökningsperioden

Delstidsarbete och arbete under ansökningsperioden

Välj vilken fråga som du vill läsa mer om angående deltidsarbete eller annat arbete.

Jag har börjat på deltidsarbete, hur ansöker jag om dagpenning i fortsättningen?

Tidigare har jag ansökt om dagpenning i perioder på 4 veckor. Löneperioden är en kalendermånad.

Jämkad dagpenning ansöks i samma rytm med dina löneperioder alltså i fortsättningen ansöker du om dagpenning kalendermånadsvis.

Om den senaste dagen som du ansökt är t.ex. 8.5., bör du fylla i ansökan i undantagsvis för tiden 9.5.– 31.5..

Skriv för varje arbetsdag i ansökan ”på arbete” och beteckna arbetstimmar. Om du har t.ex. pekkasdagar, kom ihåg att beteckna även dem i ansökan. Skicka till kassan löneberäkningen för den tiden som du ansöker om dagpenning. Kom ihåg att du bör betala medlemsavgiften även om du har deltidsarbete. Om du har frågor om medlemsavgifter, vänligen kontakta förbundets medlemsregister, kontaktuppgifterna hittar du i denna tidning.

Jag har erbjudits deltidsjobb. Lönar det sig att ta emot jobbet och hur påverkar det min dagpenning?

Arbetslöshetskassan betalar jämkad dagpenning under perioder med deltidsjobb eller tillfälligt arbete. Det finns några begränsningar för jämkad dagpenning som man kan läsa om under Jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Eftersom hälften av den arbetsinkomst som överstiger skyddsdelen minskar den fulla dagpenningens summa är löneinkomsten samt den jämkade dagpenning som utbetalas av kassan i regel alltid högre än bara dagpenningen.

Att vägra arbeta kan leda till karens från TE-centralen.

Jag påbörjar ett nytt anställningsförhållande på heltid som varar längre än två veckor mitt i ansökningsperioden. Bör jag vänta tills hela perioden har fortgått eller kan jag skicka ansökan redan när den första arbetsdagen börjar?

Du kan skicka ansökan strax efter att ditt arbete har påbörjat om det är klart att det fortgår i minst två veckor. Efter att arbetsförhållandet har upphört, skicka ett löneintyg över arbetet och en kopia av arbetsavtalet till kassan.

akt

 

itf

tatsi