Vanliga frågor / Frågor och svar / Deltidsarbete och arbete under ansökningsperioden / Jag har börjat på deltidsarbete, hur ansöker jag om dagpenning i fortsättningen?

Jag har börjat på deltidsarbete, hur ansöker jag om dagpenning i fortsättningen?

Tidigare har jag ansökt om dagpenning i perioder på 4 veckor. Löneperioden är en kalendermånad.

Jämkad dagpenning ansöks i samma rytm med dina löneperioder alltså i fortsättningen ansöker du om dagpenning kalendermånadsvis. Om den senaste dagen som du ansökt är t.ex. 8.5., bör du fylla i ansökan i undantagsvis för tiden 9.5.– 31.5..

Skriv för varje arbetsdag i ansökan ”på arbete” och beteckna arbetstimmar. Om du har t.ex. pekkasdagar, kom ihåg att beteckna även dem i ansökan. Skicka till kassan löneberäkningen för den tiden som du ansöker om dagpenning. Kom ihåg att du bör betala medlemsavgiften även om du har deltidsarbete. Om du har frågor om medlemsavgifter, vänligen kontakta förbundets medlemsregister, kontaktuppgifterna hittar du i denna tidning.

akt

 

itf

tatsi