Vanliga frågor / Frågor och svar / Deltidsarbete och arbete under ansökningsperioden / Jag har erbjudits deltidsjobb. Lönar det sig att ta emot jobbet och hur påverkar det min dagpenning?

Jag har erbjudits deltidsjobb. Lönar det sig att ta emot jobbet och hur påverkar det min dagpenning?

Arbetslöshetskassan betalar avtalad dagpenning under perioder med deltidsjobb eller tillfälligt arbete. I regel påverkar hälften av den arbetsinkomst du tjänat din dagpenning negativt. Den avtalade dagpenningen har begränsningar som du kan granska på kassans hemsidor: www.kuljetusalantk.fi eller på adressen www.tyj.fi eller be kassan skicka dig information om den avtalade dagpenningen. Att vägra arbeta kan leda till karens från TE-centralen.

akt

 

itf

tatsi