Vanliga frågor / Frågor och svar / Frågor angående betalning

Frågor angående betalning

Välj vilken fråga som du vill läsa mer om angående fortsatta ansökningar eller betalningen.

Om jag skickar den fortsatta ansökan till kassan denna vecka, när får jag betald?

Fortsatta ansökningar ska utbetalas snabbaste inom 2-3 vardagar. Om ansökan är bristfällig och kassan måste begära kompletteringar från medlem, kan det fördröja behandlingen tills alla nödvändiga bilagor finns i kassan.

 

Om du skickar ansökan för helt arbetslös via nättjänsten eller telefonkassa, får du betalning inom 2-3 dagar.

 

Om du skickar fortsatt ansökan per post, får du betalning till dit konto inom 2-3 dagar efter ansökan har ankommit till kassan. Användning av nättjänsten eller telefonkassan undvikar du postens utdelningstider.

 

Undantag kan orsakas naturligtvis av eventuella helgdagar och bankfria dagar som träffar betalningsdagen.

 

Ovanstående behandlingstider gäller bara dessa ansökningar som är helt arbetslösa/ permitterad och som har ingenting att komplettera.

Hur många utbetalningsdagar har jag kvar?

Antalet utbetalda dagar syns på utbetalningsmeddelandet som du får hem i samband med varje utbetalning.


Du kan även se hur många dagar du har kvar på nättjänst eller genom att ringa telefonkassan som har öppet dygnet runt på tfn. 09 613 111.

akt

 

itf

tatsi