Vanliga frågor / Frågor och svar / Insjuknande under ansökningsperioden

Insjuknande under ansökningsperioden

Välj vilken fråga som du vill läsa mer om angående insjuknande.

Bör jag skicka ansökningar medan jag är sjuk, och om jag bör, hur ska jag förfara?

Fyll i ansökningarna normalt även under sjukdomstiden, eftersom du kan ha rätt till arbetslöshetsförmån under FPA:s självrisktid angående sjukdagpenning (insjuknandedagen + 9 därpå följande vardagarna).

Anmäl alltid din egen Arbets- och näringsbyrå om din sjukledighet, så att den kan skicka ett utlåtande om hur länge sjukskrivningen pågår. Efter detta behöver du inte skicka ett läkarintyg till kassan. Om du är sjukskriven mer än 10 dagar och du beviljas sjukdagpenning, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån under samma period som du får sjukdagpenning och du behöver inte skicka ansökningar till kassan.

Efter sjukledigheten kan du skicka ansökningar till kassan som tidigare.

Jag är medlem i arbetslöshetskassan och har fått sjukdagpenning från FPA i snart 300 dagar. Min rätt till sjukdagpenning upphör snart. Vad ska jag göra efter det?

  • Anmäl dig som arbetssökande på arbets- och näringscentralen så fort som möjligt.

 

  • Skicka in din första ansökan till kassan för de första två veckorna som du är arbetslös.

 

  • Skicka även in ett löneintyg för minst 26/34 veckor innan du började uppbära sjukdagpenning från FPA.

 

  • Ansök om invaliditetspension.

 

  • Om du har ett giltigt anställningsförhållande behöver kassan ett intyg från arbetsgivaren som visar att de inte kan erbjuda något arbete som motsvarar den sökandes arbetsförmåga.

 

  • Om du har fått dagpenning från kassan direkt innan du började uppbära sjukdagpenning från FPA behöver du inte skicka in de tidigare uppgifterna igen.

akt

 

itf

tatsi