Vanliga frågor / Frågor och svar / Insjuknande under ansökningsperioden / Bör jag skicka ansökningar medan jag är sjuk, och om jag bör, hur ska jag förfara?

Bör jag skicka ansökningar medan jag är sjuk, och om jag bör, hur ska jag förfara?

Fyll i ansökningarna normalt även under sjukdomstiden, eftersom du kan ha rätt till arbetslöshetsförmån under FPA:s självrisktid angående sjukdagpenning (insjuknandedagen + 9 därpå följande vardagarna). Anmäl alltid din egen Arbets- och näringsbyrå om din sjukledighet, så att den kan skicka ett utlåtande om hur länge sjukskrivningen pågår. Efter detta behöver du inte skicka ett läkarintyg till kassan. Om du är sjukskriven mer än 10 dagar och du beviljas sjukdagpenning, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån under samma period som du får sjukdagpenning och du behöver inte skicka ansökningar till kassan. Efter sjukledigheten kan du skicka ansökningar till kassan som tidigare.

akt

 

itf

tatsi